Celia yellow
Celia yellow
Fresco
17" x 23" x 2"
2023